ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ดร.กัมพล ไชยนันท์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
สื่อการเรียนการสอน
E-DLTV (OFFLINE)
ห้องเรียน DLIT (DLIT Classroom)
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/05/2012
ปรับปรุง 29/03/2017
สถิติผู้เข้าชม 4031750
Page Views 5920237

ขึ้นข้างบน


นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวเมธาวดี ริจนา
ครู คศ.1

นางตรีรณา หลวงศร วงษา
ครูชำนาญการ

นางอัมพร ยุวงค์
ครู

นางสาวดลณพร ปาโน
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสพิชญา ศรีใจมา
ครูอัตราจ้าง

นางสาวกชกมล ดวงมะโน
ครูอัตราจ้าง

นางสาวนิภาดา กันทาเป็ง
ครูอัตราจ้าง

นางสาวทิพาวรรณ จงประเสริฐ
ครูอัตราจ้าง

นายยงศักดิ์ ก้างยาง
ครูผู้ช่วย

นางสาวบุสรินทร์ มาภิรมย์
ครูผู้ช่วย
Copyright @2016 www.rpg15.ac.th
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
520ม. 2 บ้านเวียงเหนือ ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย57150TEL. 053-777105 , 081-9503541 FAX. 053-777254
E-mail:servicerpg15@hotmail.com