ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ดร.กัมพล ไชยนันท์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
สื่อการเรียนการสอน
E-DLTV (OFFLINE)
ห้องเรียน DLIT (DLIT Classroom)
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/05/2012
ปรับปรุง 29/03/2017
สถิติผู้เข้าชม 4031775
Page Views 5920276

ขึ้นข้างบน


นางสาวจิดาภา เงินอาจ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน
ครู

นางสุณี ศรีมูล
ครู

นายเกรียงไกร โนชัย
ครูผู้ช่วย

นางสาวอมรนารี ปินปันคง
ครูผู้ช่วย

นางสาวดาราทอง เลิกการ
ครูผู้ช่วย

นางสาวกนกพร จำปา
ครูผู้ช่วย

นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
ครูผู้ช่วย

นายวรรษพล มะหลีแก้ว
ครูอัตราจ้าง

นายสุรสิทธิ์ เทพวงค์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวชลิดา ปินคำ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวเบญจวรรณ จันทร์ศรี
ครูอัตราจ้าง

นางสาวศิริกัญญา เผ่าหอม
ครูอัตราจ้าง
Copyright @2016 www.rpg15.ac.th
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
520ม. 2 บ้านเวียงเหนือ ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย57150TEL. 053-777105 , 081-9503541 FAX. 053-777254
E-mail:servicerpg15@hotmail.com