ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ดร.กัมพล ไชยนันท์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
สื่อการเรียนการสอน
E-DLTV (OFFLINE)
ห้องเรียน DLIT (DLIT Classroom)
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/05/2012
ปรับปรุง 29/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 4253811
Page Views 6265619

ขึ้นข้างบน

กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสุณี ศรีมูล
ครู

ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน
ครู

นายเกรียงไกร โนชัย
ครูผู้ช่วย

นางสาวอมรนารี ปินปันคง
ครูผู้ช่วย

นางสาวดาราทอง เลิกการ
ครูผู้ช่วย

นางสาวกนกพร จำปา
ครูผู้ช่วย

นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
ครูผู้ช่วย

นายวรรษพล มะหลีแก้ว
ครูอัตราจ้าง

นายสุรสิทธิ์ เทพวงค์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวชลิดา ปินคำ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวเบญจวรรณ จันทร์ศรี
ครูอัตราจ้าง

นางสาวศิริกัญญา เผ่าหอม
ครูอัตราจ้าง

ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
ครูผู้ช่วย
Copyright @2016 www.rpg15.ac.th
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
520ม. 2 บ้านเวียงเหนือ ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย57150TEL. 053-777105 , 081-9503541 FAX. 053-777254
E-mail:servicerpg15@hotmail.com