ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ดร.กัมพล ไชยนันท์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
สื่อการเรียนการสอน
E-DLTV (OFFLINE)
ห้องเรียน DLIT (DLIT Classroom)
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/05/2012
ปรับปรุง 29/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 4253800
Page Views 6265607

ขึ้นข้างบน

นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน

นายณัฐพงษ์ แก้วรากมุข
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นายภัทรพล ตนะทิพย์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวกมลนัทธ์ ปินนิสุ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวณัฐธนา วรรณา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวดวงดาว ประสพผล
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวเรือนรัตน์ เพ็ชรประจำ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาววิไลวรรณ กันทะตา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวศิริรักษ์ ปินใจ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวสุธารส ไชยศิลป์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
Copyright @2016 www.rpg15.ac.th
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
520ม. 2 บ้านเวียงเหนือ ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย57150TEL. 053-777105 , 081-9503541 FAX. 053-777254
E-mail:servicerpg15@hotmail.com