ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ดร.กัมพล ไชยนันท์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
สื่อการเรียนการสอน
E-DLTV (OFFLINE)
ห้องเรียน DLIT (DLIT Classroom)
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/05/2012
ปรับปรุง 29/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 4253831
Page Views 6265643

ขึ้นข้างบน

ระดับชั้นประถมศึกษา

นางทัศนีย์ เกตุจันต๊ะ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษา

นางวราภา แสนปินตา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุจิตรา คำสม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางศรีอรุณ อุกาวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางศิโรรัตน์ ตีระสหกุล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางรำพึง มะโน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปราณี วังวน
ครูชำนาญการ

นางดรุณ มีนา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางดวงพร ก้อนสิน
ครูชำนาญการ

นางอมรา ผลประกอบ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนันทาวดี แสงสุกใส
ครูชำนาญการพิเศษ

นางศรีภา เกิดแก้ว
ครูชำนาญการ

นางกัลยา กันทาเดช
ครูชำนาญการ

นายอำนาจ ธิโนชัย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสายอรุณ มาณพ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางณิชากร เต้าประจิม
ครูชำนาญการ

นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางวลัยลักษณ์ พันธ์แก่น
พนักงานราชการ

นางสาวศรัณยา สายบัว
ครู คศ.1

นายนพคุณ ชมเชย
ครูอัตราจ้าง

นางสาวปาริชาติ มงคลดี
ครู คศ.1

นายอนุกุล นามปัน
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุกัญญา แซ่จาง
ครูอัตราจ้าง

นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์
ครูผู้ช่วย

นายณัฐวุฒิ วังวน
พนักงานราชการ

นางสาวณัฐหทัย ขันนอก
ครูอัตราจ้าง

นางสาวกนกวรรณ ขันแก้ว
ครูอัตราจ้าง

นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวพชร ใจชุ่ม
ครูอัตราจ้าง

นางสาวเกศรินทร์ นาระเรศ
ครูอัตราจ้าง

นางสาววันวิสาห์ ไชยลังการ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสุดาพร ลำคำ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวภัทรภร อินต๊ะปะกูล
ครูอัตราจ้าง

นางสาวจารุวรรณ สิงห์เชื้อ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวพรรษชล ไตรพิริยะ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวกนกอร หอมนาน
ครูอัตราจ้าง

นางสาวดวงดาว ราคะใจ
ครูอัตราจ้าง

นางกัลยารัตน์ เทพวัน
ครูผู้ช่วย

นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวบุศรินทร์ มาภิรมย์
ครูผู้ช่วย
Copyright @2016 www.rpg15.ac.th
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
520ม. 2 บ้านเวียงเหนือ ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย57150TEL. 053-777105 , 081-9503541 FAX. 053-777254
E-mail:servicerpg15@hotmail.com