ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ดร.กัมพล ไชยนันท์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
สื่อการเรียนการสอน
E-DLTV (OFFLINE)
ห้องเรียน DLIT (DLIT Classroom)
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/05/2012
ปรับปรุง 29/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 4253836
Page Views 6265649

ขึ้นข้างบน

ระดับชั้นประถมศึกษา

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวกนกอร หอมนาน
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปริญญาตรี คบ.
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 กำหนดการสอนชุมนุมภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
2 กำหนดการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเสริม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
3 กำหนดการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
4 กำหนดการสอนพิเศษช่วงปิดเทอม 2/2559
5 ตารางคะแนน KPA ป.4 วิชาภาษาอังกฤษ 2/2559
6 รายงานผลการใช้แผนหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 Sport Day
7 รายงานผลการใช้แผนหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 City and Space
8 รายงานผลการใช้แผนหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Wild animals
9 รายงานผลการใช้แผนหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 At the supermarket
10 รายงานกิจกรรมลดเวลาเรียน เพื่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 2/2559
11 รายงาน MOU ประจำภาคเรียนที่ 2/2559
12 รายงาน PDCA ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ภาคเรียนที่ 2/2559
13 รายงาน PDCA ประจำเดือนมกราคม ภาคเรียนที่ 2/ 2559
14 รายงาน PDCA ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
15 รายงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2559
16 รายงานผลการปฏิบัติงาน PDCA พฤศจิกายน
17 กำหนดการสอน รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ14101 2/2559
18 กำหนดการสอน รายวิชาภาษาอังกฤษเสริม อ14102 2/2559
19 ตารางคะแนน KPA ป.4 วิชาภาษาอังกฤษ
20 รายงาน MOU ประจำภาคเรียนที่ 1/2559
21 รายงาน PDCA ประจำเดือนกรกฎาคม ภาคเรียนที่ 1/ 2559
22 รายงานผลการใช้แผนหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 The amazing body
23 รายงานผลการใช้แผนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 School day
24 รายงานกิจกรรมลดเวลาเรียน เพื่มเวลารู้ เดือน กรกฎาคม ภาคเรียนที่ 1/2559
25 รายงาน PDCA ประจำเดือนสิงหาคม ภาคเรียนที่ 1/ 2559
26 รายงาน PDCA ประจำเดือนมิถุนายน ภาคเรียนที่ 1/ 2559
27 รายงานการใช้งาน Google for education
28 กำหนดการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเสริม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
29 กำหนดการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
Copyright @2016 www.rpg15.ac.th
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
520ม. 2 บ้านเวียงเหนือ ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย57150TEL. 053-777105 , 081-9503541 FAX. 053-777254
E-mail:servicerpg15@hotmail.com