ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ดร.กัมพล ไชยนันท์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
สื่อการเรียนการสอน
E-DLTV (OFFLINE)
ห้องเรียน DLIT (DLIT Classroom)
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/05/2012
ปรับปรุง 29/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 4253762
Page Views 6265569

ขึ้นข้างบน

ระดับชั้นประถมศึกษา

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวจารุวรรณ สิงห์เชื้อ
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รายงาน SAR ปีการศึกษา 2559
2 ตารางคะแนน KPA ป.2 วิชาศิลปะ ภาคเรียนที่ 2.2559
3 ตารางคะแนน KPA ป.1 วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2.2559
4 ตารางคะแนน KPA ป.1 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2.2559
5 รายงานผลการใช้แผนหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 My favourite food
6 รายงานผลการใช้แผนหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 My pets
7 รายงานผลการใช้แผนหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 My face
8 รายงานกิจกรรมลดเวลาเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2-2559
9 รายงาน MOU ประจำภาคเรียนที่ 2/2560
10 รายงาน PDCA ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
11 รายงาน PDCA ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2560
12 รายงาน PDCA ประจำเดือน ธันวาคมพ.ศ.2559
13 รายงาน PDCA ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559
14 กำหนดการสอนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม อ1101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2559
15 กำหนดการสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ1101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2559
16 รายงานผลการนำนักเรียนเรียนรู้นอกสถานที่ ปีการศึกษาที่ 2/2559
17 รายงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2-59
18 แบบสรุปผลการประเมินการอ่าน เขียนภาษาไทย ป.1.1 เดือน พฤศจิกายน
19 ตารางคะแนน KPA ป.1 วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1.2559
20 ตารางคะแนน KPA ป.1 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1.2559
21 รายงานผลการใช้แผนหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 My family
22 รายงานผลการใช้แผนหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 My school things
23 รายงานผลการใช้แผนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 The first day at school
24 รายงาน MOU ประจำภาคเรียนที่ 1/2559
25 รายงานPDCA ประจำเดือนสิงหาคม ภาคเรียนที่ 1/ 2559
26 รายงานกิจกรรมลดเวลาเรียน เพื่มเวลารู้ เดือน กรกฎาคม ภาคเรียนที่ 1/2559
27 รายงานPDCA ประจำเดือนกรกฎาคม ภาคเรียนที่ 1/ 2559
28 รายงานPDCA ประจำเดือนมิถุนายน ภาคเรียนที่ 1/ 2559
29 กำหนดการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
30 กำหนดการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
31 รายงานการเข้าร่วมอบรม Google For Education
32 SAR ปี 2558
33 รายงาน MOU ประจำภาคเรียที่ 2 /2558
34 รายงานPDCA ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
35 รายงานPDCA ประจำเดือนมกราคม 2559
36 รายงานPDCA ประจำเดือนธันวาคม 2558
37 รายงานผลการปฏิบัติงานกิจกรรมลูกเสือ
38 รายงาน PDCA ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
39 บันทึกการเข้าเรียนประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2.1
40 บันทึกการเข้าเรียนประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
41 กำหนดการสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
42 กำหนดการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
43 กำหนดการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
44 บันทึกการเข้าเรียนประจำเดือน กันยายน 2558 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2.1
45 บันทึกการเข้าเรียนประจำเดือน กันยายน 2558 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1.1
46 บันทึกการเข้าเรียนประจำเดือน กันยายน 2558 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
47 บันทึกการเข้าเรียนประจำเดือน สิงหาคม 2558 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2.1
48 บันทึกการเข้าเรียนประจำเดือน สิงหาคม 2558 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1.1
49 บันทึกการเข้าเรียนประจำเดือน สิงหาคม 2558 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
50 รายงาน PDCA ประจำเดือน กรกฎาคม 2558
51 รายงาน PDCA ประจำเดือน มิถุนายน 2558
52 บันทึกการเข้าเรียนประจำเดือน กรกฎาคม 2558 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2.1
53 บันทึกการเข้าเรียนประจำเดือน กรกฎาคม 2558 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1.1
54 บันทึกการเข้าเรียนประจำเดือน กรกฎาคม 2558 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
55 ID Plan แผนพัฒนาตนเอง
56 บันทึกการเข้าเรียนประจำเดือน มิถุนายน 2558 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
57 บันทึกการเข้าเรียนประจำเดือน มิถุนายน 2558 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2.1
58 บันทึกการเข้าเรียนประจำเดือน มิถุนายน 2558 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1.1
59 บันทึกการเข้าเรียนประจำเดือน พฤษภาคม 2558 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2.1
60 บันทึกการเข้าเรียนประจำเดือน พฤษภาคม 2558 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1.1
61 บันทึกการเข้าเรียนประจำเดือน พฤษภาคม 2558 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
62 แผนวัดผลประเมินผลรายวิชาคอมพิวเตอร์หลัก ป.2 ปีการศึกษา 2558
63 แผนวัดผลประเมินผลรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 ปีการศึกษา 2558
64 แผนวัดผลประเมินผลรายวิชาภาษาอังกฤษเสริม ป.1 ปีการศึกษา 2558
65 แผนวัดผลประเมินผลรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ป.1 ปีการศึกษา 2558
66 กำหนดการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์หลัก ป.2ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
67 กำหนดการสอนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
68 กำหนดการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเสริม ป.1ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
69 กำหนดการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ป.1ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
Copyright @2016 www.rpg15.ac.th
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
520ม. 2 บ้านเวียงเหนือ ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย57150TEL. 053-777105 , 081-9503541 FAX. 053-777254
E-mail:servicerpg15@hotmail.com