ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ดร.กัมพล ไชยนันท์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
สื่อการเรียนการสอน
E-DLTV (OFFLINE)
ห้องเรียน DLIT (DLIT Classroom)
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/05/2012
ปรับปรุง 20/02/2017
สถิติผู้เข้าชม 3834302
Page Views 5618140

ขึ้นข้างบน

กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุมารินทร์ จนใจ
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 สรุปรายงานศึกษาแหล่งเรียนรู้ E-learning Zone ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6
2 สถิติการเข้าเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ประจำเดือน มกราคม 2560
3 สถิติการเข้าเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 ประจำเดือน มกราคม 2560
4 สถิติการเข้าเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 ประจำเดือน มกราคม 2560
5 สถิติการเข้าเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 ประจำเดือน มกราคม 2560
6 สถิติการเข้าเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 ประจำเดือน มกราคม 2560
7 สถิติการเข้าเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ประจำเดือน มกราคม 2560
8 สถิติการเข้าเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ประจำเดือน มกราคม 2560
9 รายงาน PDCA เดือน มกราคม 2560
10 สถิติการเข้าเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ประจำเดือน ธันวาคม 2559
11 สถิติการเข้าเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 ประจำเดือน ธันวาคม 2559
12 สถิติการเข้าเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 ประจำเดือน ธันวาคม 2559
13 สถิติการเข้าเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 ประจำเดือน ธันวาคม 2559
14 สถิติการเข้าเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 ประจำเดือน ธันวาคม 2559
15 สถิติการเข้าเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ประจำเดือน ธันวาคม 2559
16 สถิติการเข้าเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ประจำเดือน ธันวาคม 2559
17 รายงาน PDCA เดือน ธันวาคม 2559
18 สถิติการเข้าเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 ประจำเดือน พฤศจิกายน
19 สถิติการเข้าเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 ประจำเดือน พฤศจิกายน
20 สถิติการเข้าเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 ประจำเดือน พฤศจิกายน
21 สถิติการเข้าเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 ประจำเดือน พฤศจิกายน
22 สถิติการเข้าเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ประจำเดือน พฤศจิกายน
23 สถิติการเข้าเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ประจำเดือน พฤศจิกายน
24 สถิติการเข้าเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ประจำเดือน พฤศจิกายน
25 รายงาน PDCA เดือน พฤศจิกายน 2559
26 รายงานการประชุมผู้ปกครอ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
27 เค้าโครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (Course Outline) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
28 แผนการวัดผลประเมินผล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
29 กำหนดการจัดการเรียนการสอนพิเศษ 1/2559
30 รายงาน MOU รอบ 6 เดือน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
31 รายงาน PDCA ประจำเดือน สิงหาคม 2559
32 สถิติการเข้าเรียนประจำเดือน สิงหาคม 2559
33 สถิติการเข้าเรียนประจำเดือน กรกฎาคม 2559
34 รายงาน PDCA เดือน กรกฎาคม 59
35 สถิติการเข้าเรียนประจำเดือน มิถุนายน 2559
36 รายงาน PDCA เดือน มิถุนายน 2559
37 รายงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559
38 เค้าโครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (Course Outline) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
39 แผนการวัดผลประเมินผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
40 แนวทางการนำ Google for Education ไปใช้ในกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
41 รายงานการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง SAR 258
42 กำหนดการจัดการเรียนการสอนพเศษ
43 รายงานการสังเคราะห์ PDCA ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
44 รายงานการปฏิบัติตาม-MOU-10-ข้อ-2.2558
45 กิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 2/2558
46 สถิติการเข้าเรียนประจำเดือน กุมภาพนธ์ 2559
47 รายงาน PDCA เดือน กุมภาพันธ์ 2559
48 รายงาน PDCA เดือน มกราคม 2559 ปีการศึกษา 2558
49 สถิติการเข้าเรียนประจำเดือน มกราคม 2559
50 สถิติการเข้าเรียนประจำเดือน ธันวาคม
51 รายงาน PDCA เดือน ธันวาคม 2558
52 รายงาน PDCA เดือน พฤศจิกายน 2558
53 สถิติการเข้าเรียนประจำเดือน พฤศจิกายน
54 เค้าโครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
55 แผนการวัดและประเมินผล
56 กำหนดการจัดการเรียนการสอนพเศษ
57 รายงาน PDCA เดือน สิงหาคม 2558
58 บันทึกการเข้าเรียน เดือน สิงหาคม
59 บันทึกการเข้าเรียน กรกฎาคม
60 รายงาน PDCA เดือน กรกฎาคม 58
61 รายงาน แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ID Plan
62 รายงาน PDCA เดือน มิถุนายน 2558
63 บันทึกการเข้าเรียน มิถุนายน
64 ค่านิยม 12 ประการ
65 บันทึกการเข้าเรียน เดือน พฤษภาคม 2558
66 แผนการวัดผลประเมินผล ภาคเรียนที่ 1/2558
67 โครงสร้างเวลาเรียนและกำหนดการสอนรายวิชา
Copyright @2016 www.rpg15.ac.th
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
520ม. 2 บ้านเวียงเหนือ ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย57150TEL. 053-777105 , 081-9503541 FAX. 053-777254
E-mail:servicerpg15@hotmail.com