ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ดร.กัมพล ไชยนันท์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
สื่อการเรียนการสอน
E-DLTV (OFFLINE)
ห้องเรียน DLIT (DLIT Classroom)
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/05/2012
ปรับปรุง 29/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 4253793
Page Views 6265600

ขึ้นข้างบน

กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุมารินทร์ จนใจ
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเองสำหรับข้าราชการครูและครูอัตราจ้าง ใหม่
2 รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเองสำหรับข้าราชการครูและครูอัตราจ้าง
3 รายงานการสังเคราะห์ PDCA ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
4 รายงาน MOU รอบ 6 เดือน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
5 รายงานกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ถอดรหัสพิชิตสมการ)
6 สถิติการเข้าเรียนประจำเดือน กุมภาพนธ์ 2560
7 รายงาน PDCA เดือน กุมภาพันธ์ 2560
8 สรุปรายงานศึกษาแหล่งเรียนรู้ E-learning Zone ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6
9 สถิติการเข้าเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ประจำเดือน มกราคม 2560
10 สถิติการเข้าเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 ประจำเดือน มกราคม 2560
11 สถิติการเข้าเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 ประจำเดือน มกราคม 2560
12 สถิติการเข้าเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 ประจำเดือน มกราคม 2560
13 สถิติการเข้าเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 ประจำเดือน มกราคม 2560
14 สถิติการเข้าเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ประจำเดือน มกราคม 2560
15 สถิติการเข้าเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ประจำเดือน มกราคม 2560
16 รายงาน PDCA เดือน มกราคม 2560
17 สถิติการเข้าเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ประจำเดือน ธันวาคม 2559
18 สถิติการเข้าเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 ประจำเดือน ธันวาคม 2559
19 สถิติการเข้าเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 ประจำเดือน ธันวาคม 2559
20 สถิติการเข้าเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 ประจำเดือน ธันวาคม 2559
21 สถิติการเข้าเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 ประจำเดือน ธันวาคม 2559
22 สถิติการเข้าเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ประจำเดือน ธันวาคม 2559
23 สถิติการเข้าเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ประจำเดือน ธันวาคม 2559
24 รายงาน PDCA เดือน ธันวาคม 2559
25 สถิติการเข้าเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 ประจำเดือน พฤศจิกายน
26 สถิติการเข้าเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 ประจำเดือน พฤศจิกายน
27 สถิติการเข้าเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 ประจำเดือน พฤศจิกายน
28 สถิติการเข้าเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 ประจำเดือน พฤศจิกายน
29 สถิติการเข้าเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ประจำเดือน พฤศจิกายน
30 สถิติการเข้าเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ประจำเดือน พฤศจิกายน
31 สถิติการเข้าเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ประจำเดือน พฤศจิกายน
32 รายงาน PDCA เดือน พฤศจิกายน 2559
33 รายงานการประชุมผู้ปกครอ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
34 เค้าโครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (Course Outline) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
35 แผนการวัดผลประเมินผล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
36 กำหนดการจัดการเรียนการสอนพิเศษ 1/2559
37 รายงาน MOU รอบ 6 เดือน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
38 รายงาน PDCA ประจำเดือน สิงหาคม 2559
39 สถิติการเข้าเรียนประจำเดือน สิงหาคม 2559
40 สถิติการเข้าเรียนประจำเดือน กรกฎาคม 2559
41 รายงาน PDCA เดือน กรกฎาคม 59
42 สถิติการเข้าเรียนประจำเดือน มิถุนายน 2559
43 รายงาน PDCA เดือน มิถุนายน 2559
44 รายงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559
45 เค้าโครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (Course Outline) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
46 แผนการวัดผลประเมินผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
47 แนวทางการนำ Google for Education ไปใช้ในกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
48 รายงานการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง SAR 258
49 กำหนดการจัดการเรียนการสอนพเศษ
50 รายงานการสังเคราะห์ PDCA ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
51 รายงานการปฏิบัติตาม-MOU-10-ข้อ-2.2558
52 กิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 2/2558
53 สถิติการเข้าเรียนประจำเดือน กุมภาพนธ์ 2559
54 รายงาน PDCA เดือน กุมภาพันธ์ 2559
55 รายงาน PDCA เดือน มกราคม 2559 ปีการศึกษา 2558
56 สถิติการเข้าเรียนประจำเดือน มกราคม 2559
57 สถิติการเข้าเรียนประจำเดือน ธันวาคม
58 รายงาน PDCA เดือน ธันวาคม 2558
59 รายงาน PDCA เดือน พฤศจิกายน 2558
60 สถิติการเข้าเรียนประจำเดือน พฤศจิกายน
61 เค้าโครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
62 แผนการวัดและประเมินผล
63 กำหนดการจัดการเรียนการสอนพเศษ
64 รายงาน PDCA เดือน สิงหาคม 2558
65 บันทึกการเข้าเรียน เดือน สิงหาคม
66 บันทึกการเข้าเรียน กรกฎาคม
67 รายงาน PDCA เดือน กรกฎาคม 58
68 รายงาน แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ID Plan
69 รายงาน PDCA เดือน มิถุนายน 2558
70 บันทึกการเข้าเรียน มิถุนายน
71 ค่านิยม 12 ประการ
72 บันทึกการเข้าเรียน เดือน พฤษภาคม 2558
73 แผนการวัดผลประเมินผล ภาคเรียนที่ 1/2558
74 โครงสร้างเวลาเรียนและกำหนดการสอนรายวิชา
Copyright @2016 www.rpg15.ac.th
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
520ม. 2 บ้านเวียงเหนือ ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย57150TEL. 053-777105 , 081-9503541 FAX. 053-777254
E-mail:servicerpg15@hotmail.com