ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ดร.กัมพล ไชยนันท์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
สื่อการเรียนการสอน
E-DLTV (OFFLINE)
ห้องเรียน DLIT (DLIT Classroom)
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/05/2012
ปรับปรุง 29/03/2017
สถิติผู้เข้าชม 4031854
Page Views 5920362

ขึ้นข้างบน

กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวจิดาภา เงินอาจ
ตำแหน่ง : ครู
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2545 วิทยาศาสตร์บัณฑิต สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ. 2549-2557 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) ครูผู้สอน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รายงาน MOU
2 รายงานกิจกรรมลดเวลาเรียน
3 รายงานกิจกรรมลดเวลาเรียน
4 PDCA กุมภาพันธ์
5 PCDA เดือนมกราคม
6 เช็คเวลาเรียน ม56
7 เช็คเวลาเรียน ม45 ง30208
8 เช็คเวลาเรียน ม45 ง30205
9 เช็คเวลาเรียน ม45
10 เช็คเวลาเรียน ม44
11 เช็คเวลาเรียน ม43
12 เช็คเวลาเรียน ม42
13 เช็คเวลาเรียน ม41
14 เช็คเวลาเรียน ม32
15 เช็คเวลาเรียน ม31
16 PDCA เดือน ธันวาคม 2559
17 PDCA เดือน พฤศจิกายน 2559
18 Course Outline ง30208
19 Course Outline ง30205
20 Course Outline ง31102
21 Course Outline ง23102
22 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ ชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 1 2559
23 รายงานการ PDCA เดือนกันยายน 2559
24 บันทึกเวลาเรียนชั้นม.3/6 ภาคเรียนที่ 1 2559
25 บันทึกเวลาเรียนชั้นม.3/5 ภาคเรียนที่ 1 2556
26 บันทึกเวลาเรียนชั้นม.3/5 ภาคเรียนที่ 1 2559
27 บันทึกเวลาเรียนชั้นม.3/4 ภาคเรียนที่ 1 2559
28 บันทึกเวลาเรียนชั้นม.3/3 ภาคเรียนที่ 1 2559
29 บันทึกเวลาเรียนชั้นม.3/2 ภาคเรียนที่ 1 2559
30 บันทึกเวลาเรียนชั้นม.3/1 ภาคเรียนที่ 1 2559
31 รายงานการ PDCA เดือนกรกฏาคม 2559
32 รายงานชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 2559
33 รายงาน MOU ภาคเรียนที่ 1 2559
34 PDCA พฤษภาคม - มิถุนายน 2559
35 Course Outline 2559
36 รายงานผลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน(สมอง)
37 รายงานผลการเข้ารับการอบรมGoogle for education
38 รายงานการใช้แผนการเรียนรู้ม.6
39 รายงานการสังเคราะห์ PDCA
40 PDCA ธันวาคม-กุมภาพันธ์
41 รายงาน MOU 2558 ภาคเรียนที่ 2
42 รายงานผลการจัดกิจกรรมชุมนุม
43 รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาการครั้งที่ 65
44 PDCAเดือนพ.ย.
45 แผนการวัดและประเมินผลภาคเรียนที่ 2 ปี2558
46 Course Outline
47 รายงาน MOU
48 รายงานการสังเคราะห์ PDCA
49 PDCA เดือนกันยายน
50 รายงานการจัดกิจกรรมเนตรนารีม.2
51 รายงานผลการจัดกิจกรรมชุมนุมประดิษฐ์สร้างสรรค์
52 PDCAเดือนกรกฎาคม2558
53 ID Plan
54 แบบรายงานการปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการ รายวิชากอท.ครูจิดาภา
55 แผนการวัดและประเมินผลภาคเรียนที่ 1 2558
56 กำหนดการสอนภาคเรียนที่ 1 2558
57 PDCA เดือนพฤษภาคม2558
58 บันทึกเวลาเรียนเดือนพฤษภาคม2558
59 SAR ปีการศึกษา 2557
60 รายงานMOU ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา2557
61 รายงานสังเคราะห์ PDCA
62 รายงานผลการปฏิบัติงานภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2557
63 รายงาน PDCA เดือนกุมภาพันธ์ 58
64 บันทึกเวลาเรียนมกราคม-มีนาคม2558
65 รายงาน PDCA เดือนมกราคม 58
66 PDCA ธันวาคม 2557
67 บันทึกเวลาเรียนเดือนธันวาคม2557
68 PDCA พฤศจิกายน
69 สรุปรายงานผลการบันทึกเวลาเรียนเดือนพฤศจิกายน
70 รายงานผลการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/3
71 แผนวัดผลภาคเรียนที่ 2
72 กำหนดการสอนภาคเรียนที่ 2 2557
73 Mou Jidapa 2557
74 PDCA เดือนกรกฎาคม-กันยายน2557
75 กำหนดการสอน
76 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน PDCA เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2557
77 แผนการวัดและประเมินผล
78 รายงานการสังเคราะห์ PDCA
79 E-SAR DARARATH
80 PDCA February Dararath
81 PDCA เดือนธันวาคม - มกราคม
82 PDCA พ.ย. 56
83 เช็คเวลาเรียน ประจำเดือน พ.ย. 2556
84 PDCA ตุลาคม 2556
85 แผนการสอนซ่อมเสริม
86 เช็คเวลาเรียน ประจำเดือนตุลาคม 2556
Copyright @2016 www.rpg15.ac.th
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
520ม. 2 บ้านเวียงเหนือ ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย57150TEL. 053-777105 , 081-9503541 FAX. 053-777254
E-mail:servicerpg15@hotmail.com