ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ดร.กัมพล ไชยนันท์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
สื่อการเรียนการสอน
E-DLTV (OFFLINE)
ห้องเรียน DLIT (DLIT Classroom)
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/05/2012
ปรับปรุง 29/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 4253740
Page Views 6265540

ขึ้นข้างบน

คณะผู้บริหาร

ดร.กัมพล ไชยนันท์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้าคณะผู้บริหาร

นายอนันต์ ทานัน
ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา

นายนครินทร์ จันต๊ะคาด
ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา

นายอำนาจ ธิโนทัย
ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา

นายศักดิ์สิทธิ์ ยะใจมั่น
ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา

นายยุทธนา กันทาเดช
ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา

นายธีริทธิ์ อิ่นคำ
ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา

ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน
ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา

นางสุณี ศรีมูล
ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา

นางบุญญาดา อินทพันธ์
ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา

นางจินตนา ธรรมวงศ์
ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา

นายบัญญัติ ยานะ
ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา

นางณิชากร เต้าประจิม
ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา

นางสาวปาริชาติ มงคลดี
ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา

นางสาวศลิษา แสงเมือง
ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา

นายเกรียงไกร โนชัย
ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา

นายยงศักดิ์ ก้างยาง
ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา

นางสาวพรรษชล ไตรพิริยะ
ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา

นายวัฒน ลาพิงค์
ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา

นางนัยนา พงษ์สวรรค์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
Copyright @2016 www.rpg15.ac.th
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
520ม. 2 บ้านเวียงเหนือ ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย57150TEL. 053-777105 , 081-9503541 FAX. 053-777254
E-mail:servicerpg15@hotmail.com