โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

No title

 หน้าแรก

ข้อมูลครูและบุคลากร   
 

  จำนวนข้าราชการครู และบุคลากรสนับสนุนการสอน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
ปีการศึกษา 2561

********************************************************************************

1.ข้าราชการครู                                                 จำนวน  96   คน
2.พนักงานราชการ                                             จำนวน  5    คน
3.ครูอัตราจ้าง                                                    จำนวน  34   คน
 4.บุคลากรสนับสนุน                                            จำนวน  42   คน
   
5.นักศึกษาฝึกประสบการณ์                                จำนวน   16  คน

รวมทั้งสิ้น                                    จำนวน  193   คน

 

        [ปิดหน้าต่าง]

 
AutoSite V1.8

 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 520 ม. 2 บ้านเวียงเหนือ ต.เวียง อ.เชียงแสน
จ.เชียงราย 57150 โทรศัพท์ 053777105 โทรสาร 053777254 rpg15.ac.th@gmail.com

 
 
WebMaster by : Aekachai Juntapoon 
Webdirector by : Aekachai Juntapoon 
Email Contact : ratcyber@gmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery
@พัฒนาโดย
 ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน 
Lastupdate :