โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

No title

 หน้าแรก

ประเภทข่าว

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์อาเซียน(สำหรับวิทยากร)
 ดาวน์โหลดเกียรติบัตรโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์อาเซียน(สำหรับวิทยากร)
ส่งข่าวโดย krukanokporn
1 ม.ค. 2513
View

ประชาสัมพันธ์ไข้เลือดออก
 ประชาสัมพันธ์ไข้เลือดออก
ส่งข่าวโดย krubomb
1 ม.ค. 2513
View

ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง
 ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง
ส่งข่าวโดย krubomb
1 ม.ค. 2513
View

การสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560 ในรูปแบบ E-Testing System Online
 การสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560 ในรูปแบบ E-Testing System Online
ส่งข่าวโดย krubomb
1 ม.ค. 2513
View

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560 (ระดับชั้นมัธยมศึกษา)
 ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560 (ระดับชั้นมัธยมศึกษา) สอบตั้งแต่วันที่ 12 - 14 กรกฎาคม 2560
ส่งข่าวโดย krubomb
1 ม.ค. 2513
View

ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิ์รับการประเมินสมรรถนะ เพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์ฝึกตัดเย็บเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
 ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิ์รับการประเมินสมรรถนะ เพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์ฝึกตัดเย็บเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
ส่งข่าวโดย krubomb
1 ม.ค. 2513
View

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์ฝึกตัดเย็บเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
ส่งข่าวโดย krubomb
1 ม.ค. 2513
View

Total 77 Record 1 2 3 4 5 6 7 8

 
AutoSite V1.8

 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 520 ม. 2 บ้านเวียงเหนือ ต.เวียง อ.เชียงแสน
จ.เชียงราย 57150 โทรศัพท์ 053777105 โทรสาร 053777254 rpg15.ac.th@gmail.com

 
 
WebMaster by : Aekachai Juntapoon 
Webdirector by : Aekachai Juntapoon 
Email Contact : ratcyber@gmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery
@พัฒนาโดย
 ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน 
Lastupdate :