โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

No title

 หน้าแรก

ประเภทกิจกรรม

นักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศอังกฤษ ร่วมเรียนรู้ภาษา ศิลปวัฒนธรรม กีฬา และสังคมร่วมกับนักเรียน ร.ป.ค.15
 นักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศอังกฤษ ร่วมเรียนรู้ภาษา ศิลปวัฒนธรรม กีฬา และสังคมร่วมกับนักเรียน ร.ป.ค.15
ส่งข่าวโดย krukanokporn
3 ส.ค. 2560
View 977

มอบเกียรติบัตรให้แก่คณะกรรมการองค์การบริหารนักเรียน (อบน.) ที่ไปนำเสนอ Best Practice บริษัทสร้างการดี ระดับภูมิภาค
 มอบเกียรติบัตรให้แก่คณะกรรมการองค์การบริหารนักเรียน (อบน.) ที่ไปนำเสนอ Best Practice บริษัทสร้างการดี ระดับภูมิภาค
ส่งข่าวโดย krukanokporn
3 ส.ค. 2560
View 339

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ส่งข่าวโดย krubomb
27 ก.ค. 2560
View 339

การวางท่อน้ำประปา และทาสีอาคารอเนกประสงค์ ณ วิทยาเขตกู่เต้า
 การวางท่อน้ำประปา และทาสีอาคารอเนกประสงค์ ณ วิทยาเขตกู่เต้า
ส่งข่าวโดย krubomb
2 ส.ค. 2560
View 476

โรงเรียนบ้านแม่เทย ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของโรงเรียน
 โรงเรียนบ้านแม่เทย ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ส่งข่าวโดย krubomb
27 ก.ค. 2560
View 638

อบรม Google for Education แก่คณะครูโรงเรียนบ้านสบคำ
 อบรม Google for Education แก่คณะครูโรงเรียนบ้านสบคำ
ส่งข่าวโดย krubomb
25 ก.ค. 2560
View 360

"โรงเรียนเตรียมอาชีพ" ให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพและความถนัด
 "โรงเรียนเตรียมอาชีพ" ให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพและความถนัด
ส่งข่าวโดย krubomb
25 ก.ค. 2560
View 452

ร.ร.บ้านแม่จันศึกษาดูงานการบริหารจัดการอาหารกลางวันนักเรียน
 ร.ร.บ้านแม่จันศึกษาดูงานการบริหารจัดการอาหารกลางวันนักเรียน
ส่งข่าวโดย krubomb
23 ก.ค. 2560
View 330

คณะครูและนักเรียน "ทีมงานบริษัทสร้างการดี" นำเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ(Best Practice)การสร้างระบบธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
 คณะครูและนักเรียน "ทีมงานบริษัทสร้างการดี" นำเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ(Best Practice)การสร้างระบบธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
ส่งข่าวโดย krubomb
23 ก.ค. 2560
View 350

ด.ช.สุขสันต์ มาเยอะ นักเรียนชั้นประถมศีกษาปีที่5/2 ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟ:GROSS SCORE เยาวชน คลาส D ชาย(อายุ8-10ปี)
 ด.ช.สุขสันต์ มาเยอะ นักเรียนชั้นประถมศีกษาปีที่5/2 ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟ:GROSS SCORE เยาวชน คลาส D ชาย(อายุ8-10ปี)
ส่งข่าวโดย krubomb
23 ก.ค. 2560
View 319

Total 101 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next »

 
AutoSite V1.8

 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 520 ม. 2 บ้านเวียงเหนือ ต.เวียง อ.เชียงแสน
จ.เชียงราย 57150 โทรศัพท์ 053777105 โทรสาร 053777254 rpg15.ac.th@gmail.com

 
 
WebMaster by : Aekachai Juntapoon 
Webdirector by : Aekachai Juntapoon 
Email Contact : ratcyber@gmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery
@พัฒนาโดย
 ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน 
Lastupdate :