โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

No title

 หน้าแรก

ประเภทกิจกรรม

โรงเรียนบ้านแม่เทย ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของโรงเรียน
 โรงเรียนบ้านแม่เทย ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ส่งข่าวโดย krubomb
27 ก.ค. 2560
View 531

อบรม Google for Education แก่คณะครูโรงเรียนบ้านสบคำ
 อบรม Google for Education แก่คณะครูโรงเรียนบ้านสบคำ
ส่งข่าวโดย krubomb
25 ก.ค. 2560
View 294

"โรงเรียนเตรียมอาชีพ" ให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพและความถนัด
 "โรงเรียนเตรียมอาชีพ" ให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพและความถนัด
ส่งข่าวโดย krubomb
25 ก.ค. 2560
View 308

ร.ร.บ้านแม่จันศึกษาดูงานการบริหารจัดการอาหารกลางวันนักเรียน
 ร.ร.บ้านแม่จันศึกษาดูงานการบริหารจัดการอาหารกลางวันนักเรียน
ส่งข่าวโดย krubomb
23 ก.ค. 2560
View 259

คณะครูและนักเรียน "ทีมงานบริษัทสร้างการดี" นำเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ(Best Practice)การสร้างระบบธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
 คณะครูและนักเรียน "ทีมงานบริษัทสร้างการดี" นำเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ(Best Practice)การสร้างระบบธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
ส่งข่าวโดย krubomb
23 ก.ค. 2560
View 282

ด.ช.สุขสันต์ มาเยอะ นักเรียนชั้นประถมศีกษาปีที่5/2 ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟ:GROSS SCORE เยาวชน คลาส D ชาย(อายุ8-10ปี)
 ด.ช.สุขสันต์ มาเยอะ นักเรียนชั้นประถมศีกษาปีที่5/2 ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟ:GROSS SCORE เยาวชน คลาส D ชาย(อายุ8-10ปี)
ส่งข่าวโดย krubomb
23 ก.ค. 2560
View 247

มอบทุนการศึกษา เด็กดีศรีราชประชา ประจำปี 2560
 มอบทุนการศึกษา เด็กดีศรีราชประชา ประจำปี 2560
ส่งข่าวโดย krubomb
13 ก.ค. 2560
View 328

นักเรียนแผนการเรียนศิลป์ศักยภาพด้านอาชีพ:ช่างซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น ศึกษาดูงานการรีดแผ่นเมทัลชีท(Metal Sheets)
 นักเรียนแผนการเรียนศิลป์ศักยภาพด้านอาชีพ:ช่างซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น ศึกษาดูงานการรีดแผ่นเมทัลชีท(Metal Sheets)
ส่งข่าวโดย krubomb
13 ก.ค. 2560
View 402

รปค.15 เริ่มสอบกลางภาค(Midterm) ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2560 ทุกระดับชั้น ด้วยระบบ E-Testing ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย
 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) เริ่มสอบกลางภาค(Midterm) ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2560 ทุกระดับชั้น ด้วยระบบ E-Testing ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย
ส่งข่าวโดย administrator
12 ก.ค. 2560
View 377

เดินขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560
 เดินขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560
ส่งข่าวโดย krubomb
8 ก.ค. 2560
View 650

Total 97 Record 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 
AutoSite V1.8

 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 520 ม. 2 บ้านเวียงเหนือ ต.เวียง อ.เชียงแสน
จ.เชียงราย 57150 โทรศัพท์ 053777105 โทรสาร 053777254 rpg15.ac.th@gmail.com

 
 
WebMaster by : Aekachai Juntapoon 
Webdirector by : Aekachai Juntapoon 
Email Contact : ratcyber@gmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery
@พัฒนาโดย
 ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน 
Lastupdate :