โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

No title

 หน้าแรก

ประเภทกิจกรรม

กิจกรรมบูรณาการ สานสัมพันธ์ มุ่งมั่น สู่การเรียนรู้ 2560
 กิจกรรมบูรณาการ สานสัมพันธ์ มุ่งมั่น สู่การเรียนรู้
ส่งข่าวโดย krukanokporn
21 ส.ค. 2560
View 581

ประเมิน กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับหลักสูตร SEZ
 ประเมิน กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับหลักสูตร SEZ
ส่งข่าวโดย krukanokporn
16 ส.ค. 2560
View 286

โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์อาเซียน
 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์อาเซียน
ส่งข่าวโดย krukanokporn
16 ส.ค. 2560
View 346

นำเสนอการพัฒนาโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0
 นำเสนอการพัฒนาโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0
ส่งข่าวโดย krukanokporn
15 ส.ค. 2560
View 279

คณะครูเข้าร่วมงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงแสน จ.เชียงราย
 คณะครูเข้าร่วมงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงแสน จ.เชียงราย
ส่งข่าวโดย krukanokporn
12 ส.ค. 2560
View 269

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) ได้เข้าร่วมโครงการ "Osotspa Road to University 2017" ระหว่างวันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2560
 เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) ทั้ง 3 แผนการเรียน จำนวน 153 คน ได้เข้าร่วมโครงการ "Osotspa Road to University 2017
ส่งข่าวโดย administrator
9 ส.ค. 2560
View 996

โครงการอาหารกลางวันร.ป.ค.15 "เติมได้ตลอดเวลา ทานจนอิ่ม วิถีพอเพียง"
 โครงการอาหารกลางวันร.ป.ค.15 "เติมได้ตลอดเวลา ทานจนอิ่ม วิถีพอเพียง"
ส่งข่าวโดย krukanokporn
9 ส.ค. 2560
View 550

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนพึ่งตนเอง วิทยาเขตบ้านกู่เต้า
 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนพึ่งตนเอง วิทยาเขตบ้านกู่เต้า
ส่งข่าวโดย krukanokporn
8 ส.ค. 2560
View 365

สพม.เขต 5 ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 สพม.เขต 5 ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
ส่งข่าวโดย krukanokporn
8 ส.ค. 2560
View 317

พิธีมอบเกียรติบัตรและปลอกแขนจราจรให้กับนักศึกษาวิชาทหาร
 พิธีมอบเกียรติบัตรและปลอกแขนจราจรให้กับนักศึกษาวิชาทหาร
ส่งข่าวโดย krukanokporn
4 ส.ค. 2560
View 510

Total 101 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next »

 
AutoSite V1.8

 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 520 ม. 2 บ้านเวียงเหนือ ต.เวียง อ.เชียงแสน
จ.เชียงราย 57150 โทรศัพท์ 053777105 โทรสาร 053777254 rpg15.ac.th@gmail.com

 
 
WebMaster by : Aekachai Juntapoon 
Webdirector by : Aekachai Juntapoon 
Email Contact : ratcyber@gmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery
@พัฒนาโดย
 ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน 
Lastupdate :