โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

No title

 หน้าแรก

ประเภทกิจกรรม

คณะครูเข้าร่วมงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงแสน จ.เชียงราย
 คณะครูเข้าร่วมงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงแสน จ.เชียงราย
ส่งข่าวโดย krukanokporn
12 ส.ค. 2560
View 207

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) ได้เข้าร่วมโครงการ "Osotspa Road to University 2017" ระหว่างวันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2560
 เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) ทั้ง 3 แผนการเรียน จำนวน 153 คน ได้เข้าร่วมโครงการ "Osotspa Road to University 2017
ส่งข่าวโดย administrator
9 ส.ค. 2560
View 935

โครงการอาหารกลางวันร.ป.ค.15 "เติมได้ตลอดเวลา ทานจนอิ่ม วิถีพอเพียง"
 โครงการอาหารกลางวันร.ป.ค.15 "เติมได้ตลอดเวลา ทานจนอิ่ม วิถีพอเพียง"
ส่งข่าวโดย krukanokporn
9 ส.ค. 2560
View 446

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนพึ่งตนเอง วิทยาเขตบ้านกู่เต้า
 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนพึ่งตนเอง วิทยาเขตบ้านกู่เต้า
ส่งข่าวโดย krukanokporn
8 ส.ค. 2560
View 301

สพม.เขต 5 ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 สพม.เขต 5 ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
ส่งข่าวโดย krukanokporn
8 ส.ค. 2560
View 263

พิธีมอบเกียรติบัตรและปลอกแขนจราจรให้กับนักศึกษาวิชาทหาร
 พิธีมอบเกียรติบัตรและปลอกแขนจราจรให้กับนักศึกษาวิชาทหาร
ส่งข่าวโดย krukanokporn
4 ส.ค. 2560
View 412

นักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศอังกฤษ ร่วมเรียนรู้ภาษา ศิลปวัฒนธรรม กีฬา และสังคมร่วมกับนักเรียน ร.ป.ค.15
 นักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศอังกฤษ ร่วมเรียนรู้ภาษา ศิลปวัฒนธรรม กีฬา และสังคมร่วมกับนักเรียน ร.ป.ค.15
ส่งข่าวโดย krukanokporn
3 ส.ค. 2560
View 849

มอบเกียรติบัตรให้แก่คณะกรรมการองค์การบริหารนักเรียน (อบน.) ที่ไปนำเสนอ Best Practice บริษัทสร้างการดี ระดับภูมิภาค
 มอบเกียรติบัตรให้แก่คณะกรรมการองค์การบริหารนักเรียน (อบน.) ที่ไปนำเสนอ Best Practice บริษัทสร้างการดี ระดับภูมิภาค
ส่งข่าวโดย krukanokporn
3 ส.ค. 2560
View 261

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ส่งข่าวโดย krubomb
27 ก.ค. 2560
View 277

การวางท่อน้ำประปา และทาสีอาคารอเนกประสงค์ ณ วิทยาเขตกู่เต้า
 การวางท่อน้ำประปา และทาสีอาคารอเนกประสงค์ ณ วิทยาเขตกู่เต้า
ส่งข่าวโดย krubomb
2 ส.ค. 2560
View 401

Total 97 Record 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 
AutoSite V1.8

 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 520 ม. 2 บ้านเวียงเหนือ ต.เวียง อ.เชียงแสน
จ.เชียงราย 57150 โทรศัพท์ 053777105 โทรสาร 053777254 rpg15.ac.th@gmail.com

 
 
WebMaster by : Aekachai Juntapoon 
Webdirector by : Aekachai Juntapoon 
Email Contact : ratcyber@gmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery
@พัฒนาโดย
 ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน 
Lastupdate :