โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

No title

 หน้าแรก

ประเภทกิจกรรม

ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะ
 ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะ
ส่งข่าวโดย krukanokporn
2 พ.ย. 2560
View 234

สอบปลายภาค(final) ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2560 ทุกระดับชั้น ด้วยระบบ E-Testing
 สอบปลายภาค(final) ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2560 ทุกระดับชั้น ด้วยระบบ E-Testing
ส่งข่าวโดย krukanokporn
21 ก.ย. 2560
View 304

คณะผู้อำนวยการสถานศึกษา & ครูกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย สพป.ชร.2 ศึกษาดูงานของโรงเรียน
 คณะผู้อำนวยการสถานศึกษา & ครูกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย สพป.ชร.2 ศึกษาดูงานของโรงเรียน
ส่งข่าวโดย krukanokporn
19 ก.ย. 2560
View 256

นำเสนอการสร้างชุมชมการเรียนรู้วิชาชีพ
 นำเสนอการสร้างชุมชมการเรียนรู้วิชาชีพ
ส่งข่าวโดย krukanokporn
18 ก.ย. 2560
View 253

มุทิตานุสรณ์ 2560
 มุทิตานุสรณ์ 2560
ส่งข่าวโดย krukanokporn
18 ก.ย. 2560
View 447

โรงเรียนขยายโอกาส สพป.ชร เขต 4 ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ
 โรงเรียนขยายโอกาส สพป.ชร เขต 4 ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ
ส่งข่าวโดย krukanokporn
14 ก.ย. 2560
View 276

โครงการการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างความพร้อมในการประกอบอาชีพ
 โครงการการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างความพร้อมในการประกอบอาชีพ
ส่งข่าวโดย krukanokporn
8 ก.ย. 2560
View 240

สพป.พะเยา เขต 2 ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของโรงเรียน
 สพป.พะเยา เขต 2 ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ส่งข่าวโดย krukanokporn
8 ก.ย. 2560
View 274

สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาโรงเรียนสุจริตต้นแบบ
 สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาโรงเรียนสุจริตต้นแบบ
ส่งข่าวโดย krukanokporn
5 ก.ย. 2560
View 286

คณะวิจัยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเก็บข้อมูลการจัดการศึกษา
 คณะวิจัยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเก็บข้อมูลการจัดการศึกษา
ส่งข่าวโดย krukanokporn
4 ก.ย. 2560
View 219

Total 97 Record 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 
AutoSite V1.8

 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 520 ม. 2 บ้านเวียงเหนือ ต.เวียง อ.เชียงแสน
จ.เชียงราย 57150 โทรศัพท์ 053777105 โทรสาร 053777254 rpg15.ac.th@gmail.com

 
 
WebMaster by : Aekachai Juntapoon 
Webdirector by : Aekachai Juntapoon 
Email Contact : ratcyber@gmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery
@พัฒนาโดย
 ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน 
Lastupdate :