โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

No title

 หน้าแรก

ประเภทกิจกรรม

พิธีไหว้ครู ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2561
 พิธีไหว้ครู ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2561
ส่งข่าวโดย krukanokporn
14 มิ.ย. 2561
View 424

กิจกรรมรณรงค์ ให้ความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงพิษภัยการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา
 กิจกรรมรณรงค์ ให้ความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงพิษภัยการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา
ส่งข่าวโดย krukanokporn
8 มิ.ย. 2561
View 515

ทีมฟุตบอลRPG.15 F.C.Academy รุ่น U.12 ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล"ป่าซางคัพ" ณ สนามโรงเรียนบ้านป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
 ทีมฟุตบอลRPG.15 F.C.Academy รุ่น U.12 ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล"ป่าซางคัพ" ณ สนามโรงเรียนบ้านป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
ส่งข่าวโดย krukanokporn
4 มิ.ย. 2561
View 829

ห้องเรียนอนุบาล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) ต้อนรับเด็กอนุบาลรุ่นแรก
 ห้องเรียนอนุบาล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) ต้อนรับเด็กอนุบาลรุ่นแรก
ส่งข่าวโดย krukanokporn
18 พ.ค. 2561
View 847

มอบใบประกาศนียบัตรจบการศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 มอบใบประกาศนียบัตรจบการศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ส่งข่าวโดย krukanokporn
15 มี.ค. 2561
View 642

มอบสิ่งของแสดงความยินดีกับ ป.6 ม.3 และม.6
 มอบสิ่งของแสดงความยินดีกับ ป.6 ม.3 และม.6
ส่งข่าวโดย krukanokporn
15 มี.ค. 2561
View 820

วันแห่งความสำเร็จ 2560
 วันแห่งความสำเร็จ 2560
ส่งข่าวโดย krukanokporn
15 มี.ค. 2561
View 484

คณะครูโรงเรียนบ้านสันติคีรี จำนวน 48 คน ศึกษาดูงานการบริหารจัดการศึกษาตามรอยศาสตร์พระราชา ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 คณะครูโรงเรียนบ้านสันติคีรี จำนวน 48 คน ศึกษาดูงานการบริหารจัดการศึกษาตามรอยศาสตร์พระราชา ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
ส่งข่าวโดย krukanokporn
8 มี.ค. 2561
View 395

ถ่ายทอดสดรายการ มองเมืองเหนือ ช่อง NBT
 ถ่ายทอดสดรายการ มองเมืองเหนือ ช่อง NBT
ส่งข่าวโดย krukanokporn
2 ก.พ. 2561
View 346

วันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 95 ปี
  วันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 95 ปี
ส่งข่าวโดย krukanokporn
1 ก.พ. 2561
View 344

Total 101 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next »

 
AutoSite V1.8

 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 520 ม. 2 บ้านเวียงเหนือ ต.เวียง อ.เชียงแสน
จ.เชียงราย 57150 โทรศัพท์ 053777105 โทรสาร 053777254 rpg15.ac.th@gmail.com

 
 
WebMaster by : Aekachai Juntapoon 
Webdirector by : Aekachai Juntapoon 
Email Contact : ratcyber@gmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery
@พัฒนาโดย
 ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน 
Lastupdate :