โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

No title

 หน้าแรก

ประเภทกิจกรรม

มอบใบประกาศนียบัตรจบการศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 มอบใบประกาศนียบัตรจบการศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ส่งข่าวโดย krukanokporn
15 มี.ค. 2561
View 575

มอบสิ่งของแสดงความยินดีกับ ป.6 ม.3 และม.6
 มอบสิ่งของแสดงความยินดีกับ ป.6 ม.3 และม.6
ส่งข่าวโดย krukanokporn
15 มี.ค. 2561
View 751

วันแห่งความสำเร็จ 2560
 วันแห่งความสำเร็จ 2560
ส่งข่าวโดย krukanokporn
15 มี.ค. 2561
View 387

คณะครูโรงเรียนบ้านสันติคีรี จำนวน 48 คน ศึกษาดูงานการบริหารจัดการศึกษาตามรอยศาสตร์พระราชา ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 คณะครูโรงเรียนบ้านสันติคีรี จำนวน 48 คน ศึกษาดูงานการบริหารจัดการศึกษาตามรอยศาสตร์พระราชา ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
ส่งข่าวโดย krukanokporn
8 มี.ค. 2561
View 306

ถ่ายทอดสดรายการ มองเมืองเหนือ ช่อง NBT
 ถ่ายทอดสดรายการ มองเมืองเหนือ ช่อง NBT
ส่งข่าวโดย krukanokporn
2 ก.พ. 2561
View 276

วันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 95 ปี
  วันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 95 ปี
ส่งข่าวโดย krukanokporn
1 ก.พ. 2561
View 295

กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายลูกเสือ ม.1-ม.3 ปีการศึกษา 2560
 กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายลูกเสือ ม.1-ม.3 ปีการศึกษา 2560
ส่งข่าวโดย krukanokporn
1 ก.พ. 2561
View 450

สอบกลางภาค(mid term) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2560 ทุกระดับชั้น ด้วยระบบ E-Testing
 สอบกลางภาค(mid term) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2560 ทุกระดับชั้น ด้วยระบบ E-Testing
ส่งข่าวโดย krukanokporn
11 ม.ค. 2561
View 314

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของโรงเรียน
 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ส่งข่าวโดย krukanokporn
28 ธ.ค. 2560
View 267

กิจกรรมกีฬาสี 2560 - 22-12-60
 กิจกรรมกีฬาสี 2560 - 22-12-60
ส่งข่าวโดย krukanokporn
22 ธ.ค. 2560
View 680

Total 97 Record 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 
AutoSite V1.8

 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 520 ม. 2 บ้านเวียงเหนือ ต.เวียง อ.เชียงแสน
จ.เชียงราย 57150 โทรศัพท์ 053777105 โทรสาร 053777254 rpg15.ac.th@gmail.com

 
 
WebMaster by : Aekachai Juntapoon 
Webdirector by : Aekachai Juntapoon 
Email Contact : ratcyber@gmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery
@พัฒนาโดย
 ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน 
Lastupdate :