โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

No title

 หน้าแรก

ประเภทกิจกรรม

คณะดูงานจาก ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัยและร.ร.วัดสระประดิษฐ์
 คณะดูงานจาก ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัยและร.ร.วัดสระประดิษฐ์
ส่งข่าวโดย krukanokporn
18 ม.ค. 2562
View 669

พิธีเปิดร้านกาแฟเวียงเก่า #3 : ชายทุ่งกู่เต้า ณ โรงเรียนศาสตร์พระราชา วิทยาเขตกู่เต้า
 เมื่อวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 ดร.กัมพล ไชยนันท์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คุณอรรถภัณฑ์ รังษี ผู้พิพากษาสมทบศาลจังหวัดเชียงราย คุณณุตม์ธนิน คำภิระยศ ผู้ใหญ่บ้านบ้านกู่เต้า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส่งข่าวโดย administrator
30 ต.ค. 2561
View 1390

ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนโรงเรียนศาสตร์พระราชา...โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนโรงเรียนศาสตร์พระราชา...โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)เตรียมพร้อมข้อมูลสารสนเทศ ทั้งระบบ และข้อเสนอแนะจากการตรวจเยี่ยมโรงเรียน ด้วยตนเอง ของพลเรือเอกพงษ์เทพ
ส่งข่าวโดย administrator
18 ต.ค. 2561
View 1058

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)...สืบสาน รักษา และต่อยอดศาสตร์พระราชา..ขับเคลื่อนโรงเรียนศาสตร์พระราชา วิทยาเขตกู่เต้า
 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)สืบสาน รักษา และต่อยอดศาสตร์พระราชา..ขับเคลื่อนโรงเรียนศาสตร์พระราชา วิทยาเขตกู่เต้า เพื่อสร้างเด็กดี และมีความสุขในการเรียนรู้ ในการรับมือกับความ
ส่งข่าวโดย administrator
9 ต.ค. 2561
View 1146

งาน "มุทิตากษิณาสรณ์" เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการปีงบประมาณ 2561
 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) จัดงาน "มุทิตากษิณาสรณ์" เนื่องในโอกาสที่คุณครูกัลยา สุประการ คุณครูสนั่น กันทาเดช และคุณครูอมรา ผลประกอบ
ส่งข่าวโดย administrator
21 ก.ย. 2561
View 823

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพป. & สพม.) ทั่วประเทศ จำนวน 280 คน ศึกษาดูงานการบริหารจัดการศึกษาเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15
 เมื่อวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 ผอ.วัลลา เรือนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สพฐ. พร้อมด้วยคณะผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพป. & สพม.) ทั่วประเทศ
ส่งข่าวโดย administrator
31 ส.ค. 2561
View 710

นำเสนอ "ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอำเภอเชียงแสน"
 เมื่อวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 ดร.กัมพล ไชยนันท์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) นำเสนอ "ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชาย
ส่งข่าวโดย administrator
29 ส.ค. 2561
View 630

มอบถ้วยรางวัลการแข่งขันฟุตบอล
 มอบถ้วยรางวัลการแข่งขันฟุตบอล
ส่งข่าวโดย krukanokporn
23 ส.ค. 2561
View 614

อบรมคูปองครู หลักสูตรการจัดการศึกษาในชั้นเรียนยุคดิจิทัล
 อบรมคูปองครู หลักสูตรการจัดการศึกษาในชั้นเรียนยุคดิจิทัล
ส่งข่าวโดย krukanokporn
23 ส.ค. 2561
View 427

มอบเกียรติบัตรนักเรียนแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
 มอบเกียรติบัตรนักเรียนแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
ส่งข่าวโดย krukanokporn
23 ส.ค. 2561
View 466

Total 97 Record 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 
AutoSite V1.8

 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 520 ม. 2 บ้านเวียงเหนือ ต.เวียง อ.เชียงแสน
จ.เชียงราย 57150 โทรศัพท์ 053777105 โทรสาร 053777254 rpg15.ac.th@gmail.com

 
 
WebMaster by : Aekachai Juntapoon 
Webdirector by : Aekachai Juntapoon 
Email Contact : ratcyber@gmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery
@พัฒนาโดย
 ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน 
Lastupdate :