โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

No title

 หน้าแรก

ประเภทกิจกรรม

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของโรงเรียน
 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ส่งข่าวโดย krukanokporn
19 เม.ย. 2562
View 965

โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ ๑ ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของโรงเรียน
 โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ ๑ ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ส่งข่าวโดย krukanokporn
13 ก.พ. 2562
View 979

เวียงเก่า มินิมาราธอน 2019
 เวียงเก่า มินิมาราธอน 2019
ส่งข่าวโดย krukanokporn
13 ก.พ. 2562
View 1480

โรงเรียนป่าแดงศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของโรงเรียน
 โรงเรียนป่าแดงศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ส่งข่าวโดย krukanokporn
18 ม.ค. 2562
View 1083

คณะดูงานจาก ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัยและร.ร.วัดสระประดิษฐ์
 คณะดูงานจาก ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัยและร.ร.วัดสระประดิษฐ์
ส่งข่าวโดย krukanokporn
18 ม.ค. 2562
View 973

พิธีเปิดร้านกาแฟเวียงเก่า #3 : ชายทุ่งกู่เต้า ณ โรงเรียนศาสตร์พระราชา วิทยาเขตกู่เต้า
 เมื่อวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 ดร.กัมพล ไชยนันท์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คุณอรรถภัณฑ์ รังษี ผู้พิพากษาสมทบศาลจังหวัดเชียงราย คุณณุตม์ธนิน คำภิระยศ ผู้ใหญ่บ้านบ้านกู่เต้า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส่งข่าวโดย administrator
30 ต.ค. 2561
View 1665

ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนโรงเรียนศาสตร์พระราชา...โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนโรงเรียนศาสตร์พระราชา...โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)เตรียมพร้อมข้อมูลสารสนเทศ ทั้งระบบ และข้อเสนอแนะจากการตรวจเยี่ยมโรงเรียน ด้วยตนเอง ของพลเรือเอกพงษ์เทพ
ส่งข่าวโดย administrator
18 ต.ค. 2561
View 1460

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)...สืบสาน รักษา และต่อยอดศาสตร์พระราชา..ขับเคลื่อนโรงเรียนศาสตร์พระราชา วิทยาเขตกู่เต้า
 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)สืบสาน รักษา และต่อยอดศาสตร์พระราชา..ขับเคลื่อนโรงเรียนศาสตร์พระราชา วิทยาเขตกู่เต้า เพื่อสร้างเด็กดี และมีความสุขในการเรียนรู้ ในการรับมือกับความ
ส่งข่าวโดย administrator
9 ต.ค. 2561
View 1435

งาน "มุทิตากษิณาสรณ์" เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการปีงบประมาณ 2561
 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) จัดงาน "มุทิตากษิณาสรณ์" เนื่องในโอกาสที่คุณครูกัลยา สุประการ คุณครูสนั่น กันทาเดช และคุณครูอมรา ผลประกอบ
ส่งข่าวโดย administrator
21 ก.ย. 2561
View 938

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพป. & สพม.) ทั่วประเทศ จำนวน 280 คน ศึกษาดูงานการบริหารจัดการศึกษาเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15
 เมื่อวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 ผอ.วัลลา เรือนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สพฐ. พร้อมด้วยคณะผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพป. & สพม.) ทั่วประเทศ
ส่งข่าวโดย administrator
31 ส.ค. 2561
View 801

Total 101 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next »

 
AutoSite V1.8

 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 520 ม. 2 บ้านเวียงเหนือ ต.เวียง อ.เชียงแสน
จ.เชียงราย 57150 โทรศัพท์ 053777105 โทรสาร 053777254 rpg15.ac.th@gmail.com

 
 
WebMaster by : Aekachai Juntapoon 
Webdirector by : Aekachai Juntapoon 
Email Contact : ratcyber@gmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery
@พัฒนาโดย
 ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน 
Lastupdate :