โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

No title

 หน้าแรก

ประเภทกิจกรรม

Merry Christmas 2019
 Merry Christmas 2019
ส่งข่าวโดย krukanokporn
27 ธ.ค. 2562
View 130

ประชาสัมพันธ์...ผลผลิตข้าวพันธุ์กข.43 (ข้าวปริมาณน้ำตาลต่ำ)
 ประชาสัมพันธ์...ผลผลิตข้าวพันธุ์กข.43 (ข้าวปริมาณน้ำตาลต่ำ)
ส่งข่าวโดย krukanokporn
6 พ.ย. 2562
View 272

กิจกรรมปลูกข้าว "ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ"
 กิจกรรมปลูกข้าว "ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ"
ส่งข่าวโดย krukanokporn
23 ส.ค. 2562
View 540

นำเสนอนิทรรศการ การจัดการศึกษาในเขตพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
 นำเสนอนิทรรศการ การจัดการศึกษาในเขตพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ส่งข่าวโดย krukanokporn
25 มิ.ย. 2562
View 685

พิธีไหว้ครูและบูชาพระวิษณุ
 พิธีไหว้ครูและบูชาพระวิษณุ
ส่งข่าวโดย krukanokporn
14 มิ.ย. 2562
View 750

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
  เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ส่งข่าวโดย krukanokporn
15 พ.ค. 2562
View 817

โรงเรียนชุมชนวัดทับมาและโรงเรียนวัดท่าประดู่ ศึกษาดูงาน
 โรงเรียนชุมชนวัดทับมาและโรงเรียนวัดท่าประดู่ ศึกษาดูงาน
ส่งข่าวโดย krukanokporn
19 เม.ย. 2562
View 1731

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของโรงเรียน
 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ส่งข่าวโดย krukanokporn
19 เม.ย. 2562
View 737

โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ ๑ ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของโรงเรียน
 โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ ๑ ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ส่งข่าวโดย krukanokporn
13 ก.พ. 2562
View 825

เวียงเก่า มินิมาราธอน 2019
 เวียงเก่า มินิมาราธอน 2019
ส่งข่าวโดย krukanokporn
13 ก.พ. 2562
View 1260

Total 98 Record 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 
AutoSite V1.8

 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 520 ม. 2 บ้านเวียงเหนือ ต.เวียง อ.เชียงแสน
จ.เชียงราย 57150 โทรศัพท์ 053777105 โทรสาร 053777254 rpg15.ac.th@gmail.com

 
 
WebMaster by : Aekachai Juntapoon 
Webdirector by : Aekachai Juntapoon 
Email Contact : ratcyber@gmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery
@พัฒนาโดย
 ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน 
Lastupdate :